لیست فایل ها - صفحه 1

پاورپوینت تشریح استعداد یابی جانسون اوکانر

پاورپوینت تشریح لستعداد یابی جانسون اوکانر در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید:بخشی از متن: جانسون اوکانر، حدود چهل سال پیش در نهمین دهه ی زندگیش فوت کرد. اما هنوز یکی از معروفترین نامها در حوزهی استعدادیابی است. اوکانر با توجه به علاقه جنرال الکتری...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (تفکر، حل مسئله، تفکر انتقادی و آفرینندگی)

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (تفکر، حل مسئله، تفکر انتقادی و آفرینندگی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:بخشی از متن:آموزش تفکر انتقادیگفتیم که تفکر انتقادی نوعی حل مسئله است. مسئله این است:  آیا اندیشه، کال...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری

پاورپوینت کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 760 اسلاید، شامل: بخش 1: ارکان اساسی فرایند گروه: مروری کلی فصل یکم: مق...

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (تحول گروه دیدگاه یکپارچه)

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (تحول گروه دیدگاه یکپارچه) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 75 اسلاید: بخشی از متن:  این فصل ب...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (شباهت ها، تفاوت ها و یکپارچگی)

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (شباهت ها، تفاوت ها و یکپارچگی) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 70 اسلاید:بخشی از متن: مقدمه  ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (درمان راه حل محور کوتاه مدت و مصاحبه انگیزشی در

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (درمان راه حل محور کوتاه مدت و مصاحبه انگیزشی در گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 75 اسلاید:بخ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (نظریه انتخاب و واقعیت درمانی در گروه ها)

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (نظریه انتخاب و واقعیت درمانی در گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید:بخشی از متن: مقد...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (درمان عقلانی، هیجانی،رفتاری در گروه ها)

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (درمان عقلانی، هیجانی،رفتاری در گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید:بخشی از متن: مقدم...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (رویکرد های شناختی رفتاری به گروه ها)

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (رویکرد های شناختی رفتاری به گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 65 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی