فایل های دسته بندی کتاب - صفحه 1

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اصول و مبانی مشاوره ساموئل گلادینگ (مشاوره خانواده و زناشویی)

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره خانواده و زناشویی) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 34 اسلاید:  بخشی از متن:انواع خانواده:درآمریکا چهار نوع خانواده وجود دارد که دو نوع آن بعد از جنگ جها...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره شغلی)

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره شغلی) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 38 اسلاید:  بخشی از متن:اهمیت مشاوره شغلی:تحقیقات نشان داده اند که مشاوره شغلی دررشد و تحول شخصی سهم عمده ای دارد.و...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (آموزش،سنجش و تحقیق در مشاوره)

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (آموزش،سنجش و تحقیق در مشاوره) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 43 اسلاید:  بخشی از متن:آزمون و نمرات آنها:آزمون روانی عبارت است از یک روش عینی و استاندار شده بر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (ارزیابی و تحقیق درمشاوره)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (ارزیابی و تحقیق درمشاوره) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 40 اسلاید:  بخشی از متن: ماهیت ارزیابی و تحقیق: ارزیابی و تحقیق دو موضوع متفاوت هستند ولی وی...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشورت)

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشورت) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 34 اسلاید:   بخشی از متن: تعریف مشورت: فرآیندی که بین دو نفر اتفاق می افتد،مستشار و مستشیر.مستشار یک متخصص است و م...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره گروهی)

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره گروهی) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 34 اسلاید:  بخشی از متن:تاریخچه مشاوره گروهی:مشاوره گروهی از قدی مورد توجه روان شناسان بوده است.اکثر روان شناسان اعتق...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (نظریه های مشاوره 2)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (نظریه های مشاوره 2) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 83 اسلاید:  بخشی از متن:  مشاوره رفتار گرا:نظریه های رفتار گرادرمشاوره روی انواع مختلفی از رفتار های...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (نظریه های مشاوره)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (نظریه های مشاوره) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 142 اسلاید:  بخشی از متن:  نظریه:نظریه الگویی است که مشاوران ازآن به عنوان راهنما برای پیش بینی ذاه حل ها...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مراحل مشاوره:پایان)

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مراحل مشاوره:پایان) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 27 اسلاید:  بخشی از متن:  مقدمه:مرحله پایان مشاوره از همان لحظه ای آغاز می گردد که تصمیم گرفته می شود شا...

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی