اخرین محصولات ثبت شده

آزمون قضاوت اخلاقی (mjt) دکتر میراوارما ترجمه ابوالفضل کرمی

آزمون قضاوت اخلاقی (mjt) دکتر میراوارما ترجمه ابوالفضل کرمی در حجم 22 صفحه با فرمت  word دکتر دورگانداسینها دکتر میراوارما آخرین تجدید تجدید نظر 1998 ترجمه : ابوالفضل کرمی عضو هیئت علمی  دانشگاه علامه طباطبائی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل تی گلادینگ

پاورپوینت کل کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل تی گلادینگ ترجمه مهدی گنجی در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 788 اسلاید جامع و زیبا، مطابق با آخرین تغییرات کتاب، جهت استفاده اساتید و دانشجویان گرامی و داوطلبان کنکور؛ شامل تمامی 19 فصل:فصل اول: مش...

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره ساموئل گلادینگ (10 عادت مشاوران موثر)

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (10 عادت مشاوران موثر) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 14 اسلاید:  بخشی از متن: confronting ،به این معناست:معطوف کردن توجه به مغایرت ها،ضد و نقیض گویی ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره با سالمندان،زنان،مردان)

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره با سالمندان،زنان،مردان) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 24 اسلاید:  بخشی از متن:سالمندی:درباره سالمندی چند نظریه مهم ارایه شده که بسیاری از آنها چند –بعدی...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره اعتیاد،مشاوره بد رفتاری

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره اعتیاد،مشاوره بد رفتاری،و مشاوره با افراد معلول) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 37 اسلاید:  بخشی از متن:بدرفتاری میان فردی:بد رفتاری میان فردی عبارت است ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره دانشجویی)

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره دانشجویی) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 27 اسلاید:  بخشی از متن:مبانی نظری مشاوره با دانشجویان:برای مشاوره با دانشجویان و کار در خدمات دانشجویی،روان ش...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره مدرسه)

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره مدرسه) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 26 اسلاید:  بخشی از متن: راهنمایی و مشاوره  در مدارس ابتدایی: رشد و توسعه رشته مشاوره د رمدارس ابت...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اصول و مبانی مشاوره ساموئل گلادینگ (مشاوره خانواده و زناشویی)

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره خانواده و زناشویی) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 34 اسلاید:  بخشی از متن:انواع خانواده:درآمریکا چهار نوع خانواده وجود دارد که دو نوع آن بعد از جنگ جها...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره شغلی)

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشاوره شغلی) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 38 اسلاید:  بخشی از متن:اهمیت مشاوره شغلی:تحقیقات نشان داده اند که مشاوره شغلی دررشد و تحول شخصی سهم عمده ای دارد.و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (آموزش،سنجش و تحقیق در مشاوره)

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (آموزش،سنجش و تحقیق در مشاوره) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 43 اسلاید:  بخشی از متن:آزمون و نمرات آنها:آزمون روانی عبارت است از یک روش عینی و استاندار شده بر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (ارزیابی و تحقیق درمشاوره)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (ارزیابی و تحقیق درمشاوره) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 40 اسلاید:  بخشی از متن: ماهیت ارزیابی و تحقیق: ارزیابی و تحقیق دو موضوع متفاوت هستند ولی وی...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشورت)

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مبانی مشاوره نوشته ساموئل گلادینگ (مشورت) ترجمه مهدی گنجی در قالب PPTX  و در حجم 34 اسلاید:   بخشی از متن: تعریف مشورت: فرآیندی که بین دو نفر اتفاق می افتد،مستشار و مستشیر.مستشار یک متخصص است و م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل