اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت و خلاصه کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت و خلاصه کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی پاورپوینت در قالب pptx و در حجم 294 اسلاید جامع، قابل ویرایش خلاصه کتاب در حجم 70 صفحه با فرمت pdf فهرست مطالب کتاب: بخش اول: رویکردهای نظری به روانشناس...

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (سبک هویت در نوجوانی و ابزار

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (سبک هویت در نوجوانی و ابزار اندازه گیری آن) در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید:بحشی از متن: یکی از کلیدی ترین مباحث در نوجوانی شکل گیری و هویت اس...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نقش جنسی کودکان و ابزار اندازه

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نقش جنسی کودکان و ابزار اندازه گیری آن) در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید:بحشی از متن: در این فصل تلاش بر این است که ابزاری جهت سنجش رشد نقش جنسی...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (ویژگی‌های شخصیتی کودکان و ابز

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (ویژگی‌های شخصیتی کودکان و ابزار اندازه گیری آن) در قالب pptx و در حجم 12 اسلاید:بحشی از متن: تردیدی نیست که رفتار افراد در موقعیت های مختلف م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (خلق و خو و منش کودکان و ابزار

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (خلق و خو و منش کودکان و ابزار اندازه گیری آن) در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید:بحشی از متن:یکی دیگر از ویژگی‌های مربوط به رشد فرد در فراخنای زند...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نظریه ذهن کودکان و ابزار اندازه گ

پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نظریه ذهن کودکان و ابزار اندازه گیری آن) در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید:بحشی از متن:تعریف نظریه ذهن کودکان  بیشتر رفتارهای روزانه مستلزم تعامل با ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (رشد در دوره بزرگسالی)

پاورپوینت فصل نهم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (رشد در دوره بزرگسالی) در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید:بحشی از متن:کمال رشد در طول عمر و در تحول تاریخی انسان همیشه نسبی بوده و جریان مداوم رشد امر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (رشد در دوره نوجوانی)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (رشد در دوره نوجوانی) در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید:بحشی از متن:نوجوانی دوره ای است که ما بین کودکی و بزرگسالی قرار دارد در جوامع مدرن مهارت های...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (جنبه های رشدی و مراحل رشد در دور

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (جنبه های رشدی و مراحل رشد در دوره کودکی) در قالب pptx و در حجم 54 اسلاید:بحشی از متن: دوره کودکی مرحله ای از رشد است که رشد در آن با سرعت و تغیی...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (رویکرد دین اسلام در روانشناسی)

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (رویکرد دین اسلام در روانشناسی) در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید:بحشی از متن: در این فصل تلاش برای آشنایی با روانشناسی رشد با رویکرد اسلامی است البت...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نظریه های دیگر با رویکرد رشدی)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نظریه های دیگر با رویکرد رشدی) در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید:بحشی از متن: علاوه بر نظریه های روانکاوی، یادگیری، شناختی و کردارشناسی که رویکرد ر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی رشد نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نظریه های کردار شناسی)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی رشد؛ نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها نوشته مهناز علی اکبری دهکردی (نظریه های کردار شناسی) در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:بحشی از متن:تاکید کردارشناسی برآن است که رفتار حاصل تکامل است و عوامل زیست شناختی تعیین ک...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل