فایل های دسته بندی علوم تربیتی - صفحه 1

پروژه معلمی علوم تربیتی (کارنمای معلمی)

پروژه معلمی علوم تربیتی (کارنمای معلمی) چکیده درس پروژه پایان درس تربیت معلم بوده وحلقه پیوند دهنده تجارب برای کسب شایستگی معلم شدن است. دراینجا ازروایت پژوهی صحبت میشود. دراینجا مجموعه ای ازباورها وکاستی هاوپیش بینی هاو ایده هاوطرح ها برای آینده دان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه (کارنمای معلمی) دانشگاه فرهنگیان رشته علوم تربیتی

پروژه (کارنمای معلمی) دانشگاه فرهنگیان رشته علوم تربیتی چکیده : پروژه در دانشگاه فرهنگیان ، ماهیت روایی دارد و به نوعی خود پژوهی است . بدیهی است که این دانشگاه برای آموختن آهنگ تازه ای ایجاد شده است و در این آهنگ تازه ، درس پژوهی نقطه ی اوج آهنگ آن ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارنمای معلمی (پروژه) رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

کارنمای معلمی (پروژه)  رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان چکیدهمعلم فکور برای بهبود روند کار خود می بایست اطلاعات خود را با مطالعه مستمر به روز نماید. یکی از راه هایی که عدم تعادل در ذهن معلم ایجاد می کند و محرکی است برای کسب علم توسط معلم، استفا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل