فایل های دسته بندی فیزیولوژی - صفحه 1

پاورپوینت تغذیه ورزشی

این پاورپوینت تغذیه مناسب ورزشکاران را به صورت کامل شرح میدهد مطالب پاورپوینت: مواد غذایی شش مادۀ مغذی اصلی رژیم غذایی ورزشکاران انرژی مورد نیاز ورزشکارانهفت قانون صحیح خوردن کربوهیدرات : انرژی مورد نیاز روزانه ورزشکاران پروتئین : انرژی مورد نیاز روز...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل