لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (رویکرد تحلیل تبادلی در گروه ها)

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (رویکرد تحلیل تبادلی در گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه تحلیل تبادلی...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (گشتالت درمانی در گروه ها)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (گشتالت درمانی در گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 64 اسلاید:بخشی از متن:گشتالت درمانی بر این...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (رویکرد شخص محور به گروه ها)

پاورپوینت فصل دهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (رویکرد شخص محور به گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 60 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه  رویکرد شخص محور...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (رویکرد وجودی به گروه ها)

پاورپوینت فصل نهم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (رویکرد وجودی به گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید:بخشی از متن: مقدمه  درمان وجودی را در...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (روان نمایشگری در گروه ها)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (روان نمایشگری در گروه ها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 46 اسلاید:بخشی از متن: مقدمه در اواسط دهه ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (مشاوره گروهی آدلری)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (مشاوره گروهی آدلری) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید:بخشی از متن: مقدمه در حالی که فروید مش...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (رویکرد روان تحلیلی به گروهها)

پاورپوینت فصل ششم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (رویکرد روان تحلیلی به گروهها) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 70 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه نظریه روان ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (مراحل بعدی رشد و تکامل گروه)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (مراحل بعدی رشد و تکامل گروه) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید:بخشی از متن:در این فصل زمان تمر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مشاوره گروهی جرالد کری (مراحل اولیه رشد و تکامل گروه)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی نوشته جرالد کری (مراحل اولیه رشد و تکامل گروه) ترجمه کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده، احمد حیدرنیا، علیرضا بوستانی پور، عباس سامی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید: بخشی از متن: یکی از مزایای ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی